การดำเนินการนี้ฟรีหรือไม่ หรือฉันต้องชำระเงินสำหรับการดำเนินการนี้