ฉันจะยกเลิกการบอกรับเป็นสมาชิก (ช่วงทดลอง) ได้อย่างไร