Chuyến đến nội dung chính

Làm sao để tô màu hình ảnh nhanh hơn?